Wie is wie bij Sterk?

Maak kennis met ons team met advieservaring in bestuurlijk-juridische, economische en strategische en beleidsmatige vragen.
Lees meer

Cursussen

Stel uw eigen cursus samen met verschillende modules op bestuurlijk-juridisch, economisch en strategisch en beleidsmatig niveau.
Lees meer

Bodemdaling steden

De bodem daalt en het klimaat verandert. Dit brengt grote uitdagingen met zich voor gebieden op slappe bodem. Nieuwe adaptatiestrategieën zijn gewenst.
Lees meer

Waterbeheerspel

waterbeheerspel-klein209x128

Water in de Omgevingswet

De Omgevingswet en de hierbij horende regelgeving (amvb’s e.d.) zijn volop in ontwikkeling.
Lees meer

Onze visie op...

Goed waterbeheer in relatie tot een goede ruimtelijke ordening
Lees meer