Wie is wie bij Sterk?

Maak kennis met ons team met advieservaring in bestuurlijk-juridische, economische en strategische en beleidsmatige vragen.
Lees meer

Water in de Omgevingswet

Bodemdaling stedelijk gebied

De bodem daalt en het klimaat verandert. Dit brengt grote uitdagingen met zich voor gebieden op slappe bodem. Nieuwe adaptatiestrategie√ęn zijn gewenst.
Lees meer

Water en bekostiging

De architectuur van de bekostiging is bepalend voor het functioneren van het waterbeheer.

Lees meer

Cursussen

Stel uw eigen cursus samen met verschillende modules op bestuurlijk-juridisch, economisch en strategisch en beleidsmatig niveau.
Lees meer

Onze visie op...

Goed waterbeheer in relatie tot een goede ruimtelijke ordening
Lees meer

Locatie-sterk