Bodemdaling


In historische steden in Nederland treden, als gevolg van bodemdaling, veelvuldig urgente problemen op als water- en riooloverlast, funderingsschade en schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur.

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende de kosten van de gevolgen en aanpak van bodemdaling. In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting. De kosten voor het herstel van de schade en het onderhoud aan de infrastructuur lopen tot 2050 op tot 5,2 miljard euro. Maar dit bedrag verbleekt nog bij wat particuliere eigenaren van woningen mogelijk moeten betalen: tussen nu en 2050 minimaal 16 miljard euro voor funderingsherstelkosten als gevolg van slappe bodems en onvoldoende adequate fundering.

Er is behoefte aan nieuwe handelingsperspectieven in het stedelijk gebied voor de omgang met bodemdaling. Sterk Consulting denkt mee over nieuwe handelingsperspectieven voor deze maatschappelijke opgave.


 

Kennisprogramma bodemdaling

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. De bodem en ondergrond, waarvan het gebruik intensiveert, spelen in deze opgave een betekenisvolle rol, zowel in het voorkomen als het oplossen van uitdagingen. Daar waar bodemdaling speelt, zijn de opgaven complexer en urgenter. Sterk Consulting is programmamanager van het NKB voor het stedelijk gebied.

gouda

Gouda Coalitie Stevige Stad: bodemdaling stedelijk gebied

Bodemdaling en klimaatverandering zijn de grote uitdagingen voor stedelijk gebied met slappe bodem, nieuwe adaptatiestrategieën zijn gewenst.