Opdrachtgevers

Sterk Consulting werkt zowel voor overheden als het bedrijfsleven. Hieronder vindt u een selectie van partijen waarvoor wij recent een opdracht hebben uitgevoerd.

 

Rijk

- Bodem+ Rijkswaterstaat Leefomgeving
- Deltaprogramma
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Holland
- Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

 
 

Provincies

- Provincie Drenthe
- Provincie Flevoland
- Provincie Gelderland
- Provincie Noord-Brabant
- Provincie Noord-Holland
- Provincie Overijssel
- Provincie Zeeland
- Provincie Zuid-Holland

 
 

Waterschappen

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Unie van Waterschappen
- Waterschap Aa en Maas
- Waterschap De Dommel
- Waterschap Rijn en IJssel
- Waterschap Scheldestromen
- Waterschap Zuiderzeeland
- Wetterskip Fryslan

 
 

Gemeenten

- Barendrecht (BAR-organisatie)
- Berkelland
- Beverwijk
- Bommelerwaard
- Den Haag
- Didam
- Doetinchem
- Gouda
- Hengelo
- Hoogeveen
- Katwijk
- Leiden
- Leiderdorp
- Maasdriel

- Noordwijk
- Oost-Gelre
- Rheden
- Sittard
- Stichtse Vecht
- Tiel
- Uithoorn
- Werkendam
- Wijdemeren
- Woerden
- Woudrichem
- Zevenaar (Liemerse Gemeenten)
- Zwijndrecht

 
 

Andere opdrachtgevers

- BodemBreedAcademie
- Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning Groningen
- Eurecom
- Geoplan
- Kluwer
- Platform 31
- Platform Slappe Bodems
- Stichting PAO
- Stichting Rioned
- STOWA
- Studiecentrum Bedrijf en Overheid
- The Hague Academy
- Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
- Vereniging Natuurmonumenten
- Vewin
- Water Governance Centre