Water in de Omgevingswet

De Omgevingswet en de hierbij horende regelgeving (4 amvb’s en een Omgevingsregeling) zijn volop in ontwikkeling. De 4 amvb’s zijn inmiddels naar de Raad van State voor advies, net als het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet. Ook op decentraal niveau bereidt men zich voor door de effecten voor de eigen verordeningen in beeld te brengen. Voor het waterdomein is de Omgevingswet een erg belangrijke ontwikkeling. Niet alleen voor de verschillende overheden, maar zeker ook voor burgers, bedrijven en bijvoorbeeld de natuurbeschermingsorganisaties. Ook de Waterwet gaat immers op in de Omgevingswet.

Om water echt goed te laten landen in de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving, hebben de verschillende overheden zich georganiseerd in het Kernteam Water en Ruimte. Het ministerie van I&M/DGRW zit het Kernteam voor. Rijkswaterstaat, het IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben eveneens zitting in dit maandelijks coördinerende platform. Peter de Putter is lid van het kernteam en helpt zo mee aan dé juridische opgave voor de toekomst. Daarnaast is Sterk Consulting actief als het om de implementatieopgave gaat. We schrijven handreikingen, verzorgen cursussen en schrijven artikelen en zelfs boeken over de Omgevingswet en de betekenis hiervan voor het waterbeheer.

Opdrachtgever

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DGRW

 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 06 54664617
pdeputter@sterkconsulting.nl