Bodemdaling


In historische steden in Nederland treden, als gevolg van bodemdaling, veelvuldig urgente problemen op als water- en riooloverlast, funderingsschade en schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur.

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende de kosten van de gevolgen en aanpak van bodemdaling. In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting. De kosten voor het herstel van de schade en het onderhoud aan de infrastructuur lopen tot 2050 op tot 5,2 miljard euro. Maar dit bedrag verbleekt nog bij wat particuliere eigenaren van woningen mogelijk moeten betalen: tussen nu en 2050 minimaal 16 miljard euro voor funderingsherstelkosten als gevolg van slappe bodems en onvoldoende adequate fundering.

Er is behoefte aan nieuwe handelingsperspectieven in het stedelijk gebied voor de omgang met bodemdaling. Sterk Consulting denkt mee over nieuwe handelingsperspectieven voor deze maatschappelijke opgave.


 

Kennisprogramma bodemdaling

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Een flink deel van ons land heeft te maken met bodemdaling. De gevolgen van bodemdaling op de samenleving zijn groot.

gouda

Gouda Coalitie Stevige Stad: bodemdaling stedelijk gebied

Ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor bodemdaling in stedelijk gebied

Infographic kennisontsluiting bodemdaling

In opdracht van het UitvoeringsProgramma Convenant Bodem en Ondergrond heeft Sterk Consulting samen met de Provincie Zuid-Holland, Platform Slappe Bodem en Saxion Hogescholen gewerkt aan kennisdoorwerking over bodemdaling richting hoger onderwijs en gemeenten.