Financingsystem Assessment Tool

Het Water Governance Centre heeft een methode ontwikkeld waarin vijf belangrijke bouwstenen voor goed waterbeheer worden onderscheiden en toegelicht. Eén van de bouwstenen betreft het financieringssysteem ofwel de wijze waarop overheden en particuliere organisaties fondsen verwerven om de kosten van het waterbeheer te betalen. In een toonaangevend OESO-rapport wordt geconcludeerd dat het sluiten van ‘the financial gap’ één van de belangrijkste uitdagingen van het waterbeheer is. Ook op Europees niveau wordt het belang van het financieringssysteem nadrukkelijk onderschreven. Richtlijnen als de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en Resource Efficient Europe benadrukken het belang van het financieringssysteem. Sterk Consulting en het Water Governance Centre hebben samen een hands on tool ontwikkeld en (in twee landen) getest dat helpt bij het beoordelen van financieringssystemen in het waterbeheer.

Het financieringssysteem Assessment Tool (FAT) is een goed toegankelijk ´hands on´ instrument. Het bestaat uit 4 opeenvolgende stappen. In elk van deze stappen wordt een aantal vragen beantwoord. De eerste twee stappen zijn voorbereidende stappen waarin de scope wordt bepaald en een globaal beeld wordt geschetst van de huidige situatie. De feitelijke beoordeling vindt plaats in stap 3. Na deze beoordeling wordt een advies geformuleerd in stap 4.

1. Define scope

Geographic: national, regional, local

Issues: water quality, safety, drinking water, sanitation

 

2. Inventarise current situation

- Targets
- Activities
- Financing structure

3. Assess current financing structure

- Sufficiency
- Stability
- Cost Recovery Principle (CRP)
- Effectiveness
- Efficiency

4. Advise

- Report and discuss
- Taylor made advice

Opdrachtgever

Watergovernance Centre

 

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl