Handreiking Ondergrondse Waterberging

In samenwerking met KWR, Deltares en Acacia Water hebben wij een ‘Technisch-juridische Handreiking Ondergrondse Waterberging’ ontwikkeld. De handreiking helpt overheden en marktpartijen bij het technisch en juridisch goed en duidelijk implementeren van zoetwatertechnieken. Voor ons was het opstellen van deze handreiking een vervolg op het eerder in opdracht van het Deltaprogramma (Deelprogramma Zoetwater) geïnventariseerde juridische instrumentarium dat bij de aanleg en het gebruik van zoetwatertechnieken aan de orde is. De handreiking wordt als Stowa-uitgave gepubliceerd.

Opdrachtgever

Stowa en Stichting Waterbuffer (hoofdopdrachtgevers

 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 071 573 05 96
pdeputter@sterkconsulting.nl