Infographic kennnisontsluiting bodemdaling

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond heeft Sterk Consulting samen met de Provincie Zuid-Holland, Platform Slappe Bodem en Saxion Hogescholen gewerkt aan kennisdoorwerking over bodemdaling richting hoger onderwijs en gemeenten. Concreet is het volgende ontwikkeld:

- Infographic: 
vanuit gebruikersperspectief aantrekkelijke en toegankelijke kennisplaten op meerdere niveaus die een gebruiker helpen bij het vinden van de voor hen relevante kennis over bodemdaling. Dit betreft een breed spectrum aan bronnen zoals literatuur, artikelen, filmpjes, animaties et cetera

- Basispakket bodemdaling: 
Dit zal in de toekomst dienen als een vertrekpunt voor gemeenten en hogescholen. Dit geeft een basis voor ieder die met bodemdaling aan de slag gaat. Door de verschillende lagen gaat het van de eerste uitleg over bodemdaling naar specifiekere informatie op verschillende deelthema’s

- Vullen en onderhouden van de kennisontsluiting:
Geen onderdeel van de opdracht is het volledig vullen en onderhouden van de infographic. Dit betreft een vervolgstap in het project waarvoor een voorstel wordt geformuleerd

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl