Juridische en/of financiële vragen stedelijk waterbeheer

Gemeenten hebben, zo merken wij, in toenemende mate vragen over de omgang met vuilwater. grondwater en hemelwater. Sterk Consulting geeft juridisch en/of financieel-economisch advies over riolerings-, wateroverlast- en watertekortvraagstukken. De ene keer om zo te helpen bij het vormgeven van (nieuw) beleid en het ondersteunen van financiële besluitvorming, de andere keer om concrete verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsvragen te beantwoorden. De vraag is vaak wie verantwoordelijk is voor zich aandienende problemen; tot hoever moet een gemeente of een waterschap bijvoorbeeld gaan bij het ontzorgen van burgers en bedrijven? De relatie met de eigen verantwoordelijkheid van ingezeten krijgt in gemeente- en waterschapsland steeds meer aandacht.

Opdrachtgevers

Verschillende gemeenten en waterschappen

 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 071 573 05 96
pdeputter@sterkconsulting.nl