Kosten Baten Waterbeheer (KBW)

Bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft men het initiatief genomen om doelmatig waterbeheer gebaseerd op een afweging van kosten en baten, concreet handen en voeten te geven. Men heeft hiertoe samen met Sterk Consulting in 2009 en 2010 het instrumentarium Kosten en Baten Waterbeheer (KBW) ontwikkeld en geïmplementeerd. Inmiddels is KBW ook bij andere waterschappen geïntroduceerd.

Voor mee info zie helpdesk water: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/economische-aspecten/kosten-baten-water/

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl