mr. Miriam Aerts

DSC_6282

''Mijn specialistische juridische kennis past goed in onderzoeksprojecten en interimwerk.''

Miriam Aerts over haar werk als juridisch adviseur

Contact

Sterk Consulting
Miriam Aerts
06-41932828
maerts@sterkconsulting.nl

Miriam is juriste, gespecialiseerd op het gebied van water, milieu en natuur. Zij is sinds 2006 in dienst bij Sterk Consulting. Binnen Sterk Consulting is Miriam voornamelijk werkzaam in het werkveld recht en water. Hier houdt zij zich vooral bezig met juridisch getinte adviesprojecten, waarbij de relatie met bestuur en beleid niet zelden aanwezig is.

Miriam’s beleidsmatige en juridische expertise is in trefwoorden als volgt weer te geven:

- Europese ‘waterrichtlijnen’ en Bkmw 2009;

- Water en ruimtelijke ordening;

- Waterberging (normering);

- Stedelijk waterbeheer;

- Grondwaterbeheer;

- Natuurbescherming;

- Bodemenergie;

- Water-/omgevingsbeleid.

Tevens verdiept Miriam zich in het ruimtelijk bestuursrecht. Zij werkt voor overheidsorganisaties, in het bijzonder voor het rijk (I&M en RWS), provincies en waterschappen.

CV van Miriam Aerts kan hier worden opgevraagd.