Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)


Een flink deel van ons land heeft te maken met bodemdaling. De gevolgen van bodemdaling op de samenleving zijn groot. In bebouwd gebied kan bodemdaling voor private eigenaren gepaard gaan met schade aan woningen, tuinen, cultureel erfgoed. Voor de overheden treedt schade op aan de openbare ruimte zoals de boven- en ondergrondse infrastructuur. In het landelijk veenweidegebied zijn natuur en landbouw de belangrijkste stakeholders die te maken heeft met de gevolgen van bodemdaling. 

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt vanuit deze opgaven aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. 

Sterk Consulting is programmamanager van het NKB voor het stedelijk gebied.


 

Kennisprogramma bodemdaling

Opdrachtgevers

- Provincie Zuid-Holland
- Rijkswaterstaat Bodem +
- Platform Slappe Bodem
- Stichtng Toepgepast Onderzoek Waterschappen (STOWA)

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl