Over Sterk

In een sterk veranderende omgeving bieden wij kennis, ervaring en onafhankelijkheid, voor zowel overheidsorganisaties als het bedrijfsleven. De dienstverlening is zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Zo zijn wij de ene keer puur juridisch en/of financieel-economisch in beeld, terwijl wij een andere keer helpen bij het initiëren en verder begeleiden van samenwerkingsprojecten, in de wereld van het water- en bodembeheer.
Sterk is actief in 3 werkvelden: Recht en Water, Economie en Water èn bodemdaling.