mr. Peter de Putter

DSC_6269

"Goed waterbeheer in relatie tot een goede

ruimtelijke ordening"

Peter de Putter over waterbeheer

Contact

Sterk Consulting
Peter de Putter
06-54664617
pdeputter@sterkconsulting.nl

Peter (1965) studeerde fiscaal recht en milieurecht aan de universiteit te Leiden en werkte tot juni 2002 tien jaar als milieujuridisch adviseur bij KPMG Consulting.

Peter is goed thuis in vrijwel alle kennisgebieden van het juridische waterbeheer. Zijn juridische specialisaties zijn als volgt samen te vatten:

- stedelijk waterbeheer;

- grondwaterbeheer;

- waterbeheer en ruimtelijke ordening;

- Waterwet en onderliggende regelgeving;

- Omgevingswet en waterbeheer.

In zijn werk probeert hij de vaak complexe wet- en regelgeving terug te brengen tot voor de praktijk begrijpelijke taal. Bovenal is hij bezig samenwerking in de wereld van het water en aanliggende beleidsterreinen concreet vorm te geven. Peter publiceert veel, geeft regelmatig les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Niet in de laatste plaats kent Peter de bij het waterbeheer betrokken partijen goed, van rijksniveau tot aan de gemeenten, van werkvloer tot aan de bestuurderstafel.

Peter is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

CV van Peter de Putter kan hier worden gedownload.

For a shortened version of Peter de Putter's curriculum vitae, click here.