Position paper Waterbeheer en ruimtelijke ordening

Met het oog op de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet hebben wij een zogenoemd position paper ‘Waterbeheer en Ruimtelijke Ordening’ geschreven voor de Unie van Waterschappen. Het position paper zet de relatie tussen huidige waterbeheer en ro-instrumentarium allereerst overzichtelijk neer om daarna de concrete betekenis ervan voor de Omgevingswet uiteen te zetten. Hoofddoel hiervan is om te waarborgen dat ook het toekomstig waterbeheer goed en liefst nog beter kan blijven worden uitgevoerd.

Dit project hebben we uitgevoerd met een van onze vaste samenwerkingspartners: Colibri Advies

Opdrachtgever

Unie van Waterschappen

 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 071 573 05 96
info@sterkconsulting.nl