Publicaties economie en water

 >> Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling, nieuwe handelingsperspectieven voor zakkend Nederland, (co-auteurs Chan, Mekenkamp, Bolleboom, Talsma, Strijker), Vakblad Bodem, nummer 2 april 2017, p. 35.

 >> Wie brandt zijn vingers aan bodemdaling in het stedelijk gebied (co auteur Henkjan Faber en Arianne Fijan), Land en Water, november 2016.

 >> Building blocks for good water governance, Chapter 5 Adequate financing of water management, Water Governnance Centre, Co writer Herman Havekes, 2016.

 >> Financing Water Management: Weak water financing systems lead to disaster! (co-auteur Efthymia Fachouridou), Water Governance 04/2015.

 >> Werk aan de winkel voor het financieringssysteem van het Nederlandse Waterbeheer, Water Governance 04/2015.

 >> Schuldpositie waterschappen vraagt om actie (co-auteur Hans Schouffoer), Water Governance 01/2015, p 28 – 31

 >>  Water en natuur een mooi koppel, (co auteurs Tim van Hattum en Cees Kwakernaak Alterra Wageningen UR), H2O, maart 2015,

 >> Het huishoudboekje van het Nederands waterbeheer, Water Governance 04/2013, p 46.

 >> Bekostiging van het waterkwaliteitsbeheer, nog een wereld te winnen, Water Governance, 03/2012, p 32 – 34.

 >> Naar een ecologische kosteneffectiviteitsanalyse (co-auteur Ronald Blijkerk, Reinder Torenbeek, Michiel Wind), in H2O,nummer 14/15,  2012, p 30-31.

 >> Bekostiging van het waterkwaliteitsbeheer, nog een wereld te winnen, Water Governance, 03/2012, p 32 – 36.

 >> Economische instrumenten voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (co-auteur Rob van der Veeren), Nieuwsbrief Milieu en Economie, 17 februari 2012.

 >> Kosten baten waterbeheer (KBW) een handig instrument, in Het Waterschap, juni 2011, nummer 5, pp 6-7.

 >> Handen en voeten aan doelmatigheid bij regionale waterbeheerders, (co auteur G. Rouhof, A. Mulder, A. Koerhuis, J, Mantel) in H2O, 2010, nummer 12, pp 12

 >> De minder zichtbare kosten van de Kaderrichtlijn Water, (co-auteur G Beugelink en C Brink, Planbureau voor de Leefomgeving),  in H2O, 2008, nummer 17, pp 20-21.

 >> Ervaringen met MKBA in het natuur- en milieubeleid, (co-auteur Dr R van der Veeren, Waterdienst) in H2O, 2008, nummer 17.

 >> OEI bij SNIP, effecten van natte infrastructuurprojecten (co-auteur Andre Wooning), Nieuwsbrief Milieu en Economie, 2006, nummer 5, pp 11 – 12.

 >> Financiële haalbaarheid van Ruimte voor de Rivier (co-auteurs Robert Schouten en Teun Morselt), H2O, 2006, nummer 23, pp 28 – 29.

 >> Herstelkosten en vastgoedwaarde bij grondwaterproblemen, (co-auteur Erik Luyendijk), in H2O, 2006, nummer 13, pp 16-18.

 >> Verdeling van kosten en baten in de afvalwaterketen (co-auteur Ad Sweere), in H2O, 2006, nummer 10, pp 22-24.