Een overzicht van onze publicaties vanaf 2013 op het gebied van recht en water.

>> M. Prins en P. de Putter, Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet, in: Bodem, februari 2019, p. 9-12.

>> H.J.M. Havekes, P.J. de Putter en W.J. Wensink (eindredactie), Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2018.

>> P. de Putter en S. Handgraaf, Water en de Bouw, in: A.G. Bregman, K.J. de Graaf, J.J. Karens, A.Z.R. Koning en J. Struiksma (red.), Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag 2017, p. 257-287.

>> H. Havekes en P. de Putter, Overheid niet zomaar aansprakelijk voor schade door wateroverlast, Water Governance 04/2016, p. 6-13.

>> P. de Putter en R. Hermans, Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet, Land & Water, nr. 4 april 2016, p. 10-11.

>> P. de Putter en A. Tuinenburg, ‘Omgaan met af te bouwen grondwateronttrekkingen: juridisch of bestuurlijk spoor?, Water Governance 2016/1, p. 20-25 (inclusief een nawoord van R. Tummers op p. 25).

>> S. Handgraaf en P. de Putter, Hemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger?, Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), nr. 11 november 2015, p. 1044-1052.

>> S. Handgraaf en P. de Putter (2015), Jurisprudentie Waterwet 2013-2014, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2015/2, p. 84-90.

>> P. de Putter, ‘Lekke riolen, grondwaterstanden en de gemeentelijke zorgplichten’, Vakblad Riolering december 2013, p. 34-35

>> P. de Putter (2013), Als een paal boven water. Juridische beschouwing over de problematiek van houten paalfunderingen, Vastgoedrecht 2013/5, p. 133-141.

>> S. Handgraaf en P. de Putter (2013), Jurisprudentie Waterwet 2011-2012, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2013/1, pp. 33-38.