drs. Robert van Cleef

DSC_6276

''In het waterbeheer werkt men altijd kostenbewust, maar niet altijd doelmatig, Deze twee worden nog wel eens door elkaar gehaald.''

Robert van Cleef over waterbeheer

Contact

Sterk Consulting
Robert van Cleef
06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl

Robert is bedrijfseconoom, gespecialiseerd in de watermarkt en is als directeur / senior-consultant werkzaam bij Sterk Consulting. Binnen Sterk Consulting is Robert verantwoordelijk voor het thema ‘de governance van het water‘. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke (financieel economische vragen, bekostigingsvraagstukken, analyse, penvoering) als meer procesmatige projecten (initiatief, communicatie, diplomatie, bruggen bouwen). Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen waarbij voortgang  alleen mogelijk is wanneer inhoudelijke vraagstukken verbonden zijn aan een goede procesgang. Een onafhankelijke rol in een omgeving waarin meerdere partijen met verschillende belangen met elkaar samen werken aan deze vraagstukken past Robert goed (denk aan bodemdaling, funderingsvragen, waterbeheer).

Robert werkt binnen alle geledingen van de overheid en heeft met bijna 20 jaar advieservaring velerlei projecten geleid. Robert werkt in zijn projecten veel samen met Universiteiten, ingenieursbureaus en andere kennisinstellingen. Hij spreekt regelmatig op symposia en congressen en publiceert met regelmaat over zijn vakgebied.

CV van Robert van Cleef kan hier worden opgevraagd.

For a shortened version of Robert van Cleef's curriculum vitae in English, click here.