Strategieontwikkeling grondwaterbeheer

Recht en Water

Sterk Consulting is goed thuis in de wereld van het grondwater en om die reden hebben we een bijdrage geleverd aan de grondwatervisie van de Unie van Waterschappen (Waterschapsvisie op het toekomstig grondwaterbeheer: ‘Grondwaterbeheer nu, straks en later’) en helpen we overheden in 2013 verder met het bedenken en uitvoeren van oplossingen voor een aantal complexe maatschappelijke grondwatervraagstukken.

Opdrachtgevers

Bodem+, Unie van Waterschappen en het Ministerie van I&M

 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 071 573 05 96
info@sterkconsulting.nl