VAF, Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek

Samen met vertegenwoordigers van Waternet, KCAF, Hoogheemraadschap van Rijnland en Bodem + Rijkswaterstaat heft Sterk een Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek (VAF) ontwikkeld. Doel hiervan  is een platform te verschaffen waarmee professionals zich, al dan niet samen met andere belanghebbenden, kunnen oriënteren op oorzaken en (doelmatige) oplossingen voor funderingsvraagstukken. Hierbij gaat het primair om de problematiek rondom houten paalfunderingen. Het tool is beschikbaar via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/grondwater/vaf/ .

Opdrachtgever

Bodem + Rijkswaterstaat Leefomgeving

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl