Verantwoordelijkheid voor doelmatig beheer en onderhoud kunstwerken

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben wij in samenwerking met Oranjewoud advies gegeven over de verantwoordelijkheid van het waterschap voor kunstwerken in zogenoemde tertiaire watergangen. Aan de hand van verschillende denkbare varianten voor een verantwoordelijkheidsverdeling is bekeken wat de meest doelmatige werkwijze is voor de toekomst. Juridisch is hierbij antwoord gegeven op de vraag tot welk niveau de zorgplicht van het waterschap strekt in relatie tot die van de perceelseigenaren. Hierbij zijn voor een aantal denkbare varianten de kosten en risico’s voor het waterschap in beeld gebracht. De gekozen methodiek is reproduceerbaar voor andere deelgebieden.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

Contactpersoon

Peter de Putter 
Sterk Consulting
telefoon 071 573 05 96
info@sterkconsulting.nl