Water in de Omgevingswet

 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking, inclusief de hierbij horende uitvoeringsregelgeving. Ook op decentraal niveau bereidt men zich voor door de effecten voor het eigen instrumentarium in beeld te brengen en door te voeren. Voor het waterdomein is de Omgevingswet een erg belangrijke ontwikkeling, zeker nu de Waterwet vrijwel geheel opgaat in het nieuwe stelsel. Niet alleen voor de verschillende overheden, maar zeker ook voor burgers en bedrijven.

Sterk Consulting is erg actief bij zowel de ontwikkeling van als de implementatie-/veranderopgave voor de nieuwe wet. We schrijven handreikingen, helpen bij het vullen van het Informatiepunt Omgevingswet (IPOW), verzorgen workshops en cursussen en we schrijven artikelen en zelfs boeken over de Omgevingswet en de betekenis hiervan voor het waterbeheer. Ook helpen we overheden concreet bij het Omgevingswet-proof maken van hun eigen instrumenten. Maar niet alleen overheden: ook het bedrijfsleven, waaronder de drinkwaterbedrijven, wil weten wat er door het nieuwe stelsel voor hen verandert.

 
 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 06 54664617
pdeputter@sterkconsulting.nl