Bekostiging zoetwaterlevering Tholen en Sint Philipsland


Op 17 mei 2013 hebben waterschap Scheldestromen en ZLTO, afdeling Tholen een overeenkomst gesloten m.b.t. zoetwateraanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer (VZM). De bekostiging van deze zoetwatervoorziening is vastgelegd in een Retributieverordening. Tegen het besluit tot het opleggen van een heffing op grond van de Retributieverordening is beroep aangetekend. Het waterschap is in het ongelijk gesteld. Sterk Consulting heeft een quick scan en een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen en kansen en risico’s van verschillende bekostigingsopties voor de zoetwatervoorziening van Tholen en St Philipsland.


 

zoetwaterlevering

 
 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl