Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)


Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. De bodem en ondergrond, waarvan het gebruik intensiveert, spelen in deze opgave een betekenisvolle rol, zowel in het voorkomen als het oplossen van uitdagingen. In economisch vitale delen van Nederland speelt bodemdaling en hier zijn de opgaven groter, complexer en urgenter. De opgaven in gebieden met bodemdaling spelen op het gebied van landgebruik, gebouwen en infrastructuur, economische vitaliteit, klimaatbestendigheid, landbouw en gezondheid.

Uit de opgaven rondom bodemdaling komt het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling voort, dat in oktober 2016 van start is gegaan. Met dit kennisprogramma wordt uitwerking gegeven aan de ambitie van een aantal regionale partijen om tot een nationaal kennisprogramma bodemdaling te komen. Sterk geeft samen met andere partijen vorm aan het kennisprogramma, dat zich richt op kennis delen en het ontsluiten van kennis over hoe om te gaan met bodemdaling.


 

Kennisprogramma bodemdaling

Opdrachtgevers

- Provincie Zuid-Holland
- Rijkswaterstaat Bodem +
- Platform Slappe Bodem
- Stichtng Toepgepast Onderzoek Waterschappen (STOWA)

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl