Publicaties recht en water

 >>P. de Putter en R. Hermans, Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet, Land & Water, nr. 4 april 2016, p. 10-11.

 >>P. de Putter en A. Tuinenburg, ‘Omgaan met af te bouwen grondwateronttrekkingen: juridisch of bestuurlijk spoor?, Water Governance 2016/1, p. 20-25 (inclusief een nawoord van R. Tummers op p. 25).

 >>H. Gerritsen, A. Tuinenburg en P. de Putter, Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd?, H2O-Online / 7 januari 2015. Te downloaden via: http://vakbladh2o.nl/images/1512-05_Gestopte_grondwateronttrekking_-_Tuinenburg_JH2_def.pdf

 >> S. Handgraaf en P. de Putter (2015), Jurisprudentie Waterwet 2013-2014, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2015/2, p. 84-90.

 >> P. de Putter, ‘De burger niet serieus nemen is vragen om problemen’, Water Governance 2014/1, p. 51-52.

 >> P. de Putter, ‘Lekke riolen, grondwaterstanden en de gemeentelijke zorgplichten’, Vakblad Riolering december 2013, p. 34-35

 >> H. Havekes en P. de Putter (red.)(2013), ‘Wegwijzer Waterwet. Een praktische handreiking voor gebruikers van de Waterwet’, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 3e herziene druk (verschijnt december 2013).

 >> P. de Putter (2013), ‘Als een paal boven water. Juridische beschouwing over de problematiek van houten paalfunderingen’, Vastgoedrecht 2013/5, p. 133-141.

 >> P. de Putter (2013), ‘Angst voor doelmatig waterbeheer’, Water Governance 2013/1 (Rubriek ‘Spraakwater’), p. 51-52.

 >> S. Handgraaf en P. de Putter (2013), Jurisprudentie Waterwet 2011-2012, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2013/1, p. 33-38.

 >> R. Romijn, A. Krijgsman, T. Bolleboom en P. de Putter, ‘Grondwaterbeheer ontleed’, in: Bodem, nr. 4, aug. 2012, p. 12-13.

 >> P. de Putter, ‘Grondwater in de uitverkoop’, Water Governance, 2/2012, p. 50-51.

 >> G. Dekker en P. de Putter, ‘Watersector staat voor serieuze bezuinigingen’, Land+Water, nr 11, november 2011, p. 24-25.

 >> S. Handgraaf en P. de Putter, ‘Grondwaterbeheer in de Waterwet’, Bodem, nr. 3, juni 2011, p. 26-27.

 >> P. de Putter en S. Handgraaf, ‘Waterwet: van vraag tot antwoord. 101 vragen en antwoorden over de praktijk van de Waterwet’, boekje, in opdracht van Rijkswaterstaat, Watermanagementcentrum Nederland, Lelystad 2011.

 >> P. de Putter, ‘Vage begrippen juridisch concreet maken’, in: Land en Water, themanr. ‘De kunst van bouw- en woonrijp maken’, december 2010, p. 28-30.

 >> P. de Putter, ‘De Waterwet: meer dan zomaar een nieuwe wet!’, Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 3 maart 2010, p. 196-208.